Тема: „Пчели и пестициди. Защо умират пчелите? Селекция и майкопроизводство в България“

Дата: 16 юни 2021 г. (сряда)

Начален час: 11:00 ч.

Място на провеждане: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 43 (сградата на Областна администрация, гр. Ловеч), зала № 1202, ет. 12

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Ловеч) и Аграрен университет - гр. Пловдив

Добре дошли на информационен семинар на тема: „Пчели и пестициди. Защо умират пчелите? Селекция и майкопроизводство в България“!

По време на семинара: участниците ще се запознаят с проблема с отравянето на пчелите от използваните пестициди, водещо до частичното или пълното унищожаване на пчелните семейства. Ще се информират и за методите на селекция и производство на пчелни майки в личния пчелин. Ще бъде обърнато внимание и на възможностите за подпомагане на пчеларството по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦Пчели и пестициди. Защо умират пчелите?;

♦Селекция и  производство на пчелни майки в България;

♦ Възможности за подпомагане на пчеларството по мерките от  Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Милка Нанова (координатор на ТОО - Ловеч на НССЗ), тел.: 0887 896 979, е-mail: lovech.m@naas.government.bg

Програма и покана на събитието може да видите тук.

Заповядайте!