Тема: „Нови сортове лавандула подходящи за отглеждане в България.  Създаване, селекция и качества.“

Дата: 18 юни 2021 г. (петък)

Начален час: 11:00 ч.

Място на провеждане: гр. Казанлък, обл. Стара Загора, бул. “Освобождение” № 49  -  залата на Институт по розата и етеричномаслените култури /ИРЕМК/- Казанлък (теоретична част) и демонстрация на опитното поле на ИРЕМК - град Казанлък (в близост до сградата на института)

 

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Стара Загора) и Селскостопанска академия (Институт по розата и етерично - маслените култури /ИРЕМК/ - Казанлък)

Добре дошли на информационен семинар на тема: „Нови сортове лавандула подходящи за отглеждане в България.  Създаване, селекция и качества.“!

По време на семинара: участниците ще се запознаят с нови сортове лавандула подходящи за отглеждане в България, технологията на тяхното отглеждане, начина им на селекция и техните основни качества. Ще могат и на място да разгледат част от тях. Също така стопаните ще бъдат информирани за възможностите за подпомагане на земеделските стопанства по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦Нови сортове лавандула подходящи за отглеждане в България, създаване, селекция и качество;

♦Възможности за подпомагане на земеделските стопанства по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.;

♦Демонстрация на нови сортове лавандула подходящи за отглеждане в България – в опитното поле на ИРЕМК - Казанлък;

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-н Ганчо Ганчев (координатор на ТОО – Стара Загора на НССЗ), тел.: 0885 859 020, е-mail: stara_zagora.m@naas.government.bg

Програма и покана на събитието може да видите тук.

Заповядайте!