Тема: „Особености  при резитба на костилкови овощни насаждения. Демонстрация на машина за контурна резитба“

Дата: 23 юни 2021 г. (сряда)

Начален час: 10:15 ч.

Място на провеждане: теоретична част и демонстрация в овощната градина на земеделски стопанин Павел Спасов (“Спасов гардън” ЕООД)  в с. Черешово, община Сливо поле, област Русе

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Русе)

Добре дошли на информационен семинар на тема: „Особености  при резитба на костилкови овощни насаждения. Демонстрация на машина за контурна резитба“!

По време на семинара: участниците ще се запознаят с особеностите при летните резитби на костилкови овощни видове – кайсии, праскови, череши. На място в овощна градина ще се извърши демонстрация на машина за прецизна контурна резитба. Също така стопаните отглеждащи трайни насаждения ще бъдат запознати с възможностите за подпомагане на земеделските стопанства по подмерки 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦Особености при летни резитби на костилкови овощни видове – кайсии, праскови, череши;

♦Възможности за подпомагане на земеделските стопанства по подмерки 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и  6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.;

♦Демонстрация на машина за прецизна контурна резитба в овощната градина на земеделски стопанин Павел Спасов от с. Черешово, община Сливо поле;

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Деница Гаджева (координатор на ТОО - Русе на НССЗ), тел.: 0885 074 178, е-mail: rousse.m@naas.government.bg

Стопансвото е с GPS координати в Google maps - https://goo.gl/maps/LYZG4EyA1fmxsbtw5

Програма и покана на събитието може да видите тук.

Заповядайте!