Тема: „Добри практики при провеждане на растителнозащитни мероприятия  при костилкови овощни култури“

Дата: 24 юни 2021 г. (четвъртък)

Начален час: 10:30 ч.

Място на провеждане: гр. Дряново, обл. Габрово – базата на бившата Опитна станция по сливата – Дряново

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Габрово) и Институт по планинско животновъдство и земеделие (ИПЖЗ) - Троян  (филиал Дряново) към Селскостопанска академия

Добре дошли на информационен семинар с демонстрация на тема: „Добри практики при провеждане на растителнозащитни мероприятия  при костилкови овощни култури“!

По време на семинара: участниците ще се запознаят с подходящи препарати за растителна защита при костилковите овощни култури, с оптималните срокове за внасянето им, с основните болести и неприятели при костилковите видове култури и методите за борба с тях. Ще се проведе и демонстрация на правилно изготвяне и прилагане на разтвори за растителнозащитни мероприятия. Също така ще бъде обърнато внимание и на възможностите за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020 г. на земеделските стопани, отглеждащи трайни насаждения.

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦Определяне на оптимални срокове за растителнозащитни мероприятия при костилкови овощни култури;

♦ Основни болести и неприятели при костилковите овощни култури и методи за борба с тях;

♦Правила при приготвяне и прилагане на разтвори за растителнозащитни мероприятия;

♦Възможности за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. на земеделските стопани, отглеждащи трайни насаждения

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-н Даниел Денчев (координатор на ТОО - Габрово на НССЗ), тел.: 0885 848 822, е-mail: gabrovo.m@naas.government.bg

Програма и покана на събитието може да видите тук.

Заповядайте!