Тема: „Развъдни и технологични пътища за повишаване на продуктивността на овцете и козите“

Дата: 25 юни 2021 г. (петък)

Начален час: 10:30 ч.

Място на провеждане: гр. Сливен, ул. „Банско шосе“ 12,  в залата на „Информационен център по животновъдство” /Селекционен център/

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Сливен) и Тракийски университет /ТУ/ - Стара Загора

Добре дошли на информационен семинар на тема: „Развъдни и технологични пътища за повишаване на продуктивността на овцете и козите“!

По време на семинара: участниците ще се запознаят с основните продуктивни качества на овцете и козите (вълнодайност, месодайност и млечност) и факторите, от които зависят. Ще получат информация и ценни съвети за управление на репродукцията на животните, както и по отношение на биологичните особености при размножаване на овце и кози. Ще бъдат запознати и по какъв начин храненето влияе върху продуктивността, както и за въпроси свързани с технологичните изисквания и хуманно отношение при отглеждане на овце и кози. Също така ще бъде обърнато внимание на възможностите за подпомагане на младите фермери и малките стопанства през 2021 г. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦Вълнодайност, месодайност и млечност на овцете и козите и фактори, от които зависят. Репродукция на овце и кози;

♦ Хранене и продуктивност на овце и кози;

♦Технологични изисквания и хуманно отношение при отглеждане на овце и кози;

♦Подпомагане на младите фермери и малките стопанства през 2021г. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.;

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Юлия Енчева (координатор на ТОО - Сливен на НССЗ), тел.: 0888 890 722, е-mail: sliven.m@naas.government.bg

Програма и покана на събитието може да видите тук.

Заповядайте!