Тема: „Добри практики в европейското и българско земеделие за опазване на биоразнообразието. Агролесовъдство“

Дата: 23 юни 2021 г. (сряда)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 14:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Шумен) и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с новите европейски директиви за стимулиране на добрите земеделски практики и прехода към биологично земеделие, както и защо е важно биоразнообразието за растениевъдството. Ще бъдат разяснени и основните принципи на агролесовъдството. Също така ще бъде обърнато внимание и на необходимите документи за подготвяне на искане за плащане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Биологичното разнообразие и неговата важност за растениевъдите;

► Нови европейски директиви за стимулиране на добрите земеделски практики и преход към биологично земеделие;

► Агролесовъдство;

►Необходими документи за подготвяне на искане за плащане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/oKgi5JVYGuGvrQLG6

Линк за достъп: https://zoom.us/j/94525154132

ID за семинара: 945 251 541 32

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Галина Маринова (експерт в ТОО - Шумен на НССЗ), тел: 0885 842 472, имейл: shumen.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!