Тема: „Подобряване състоянието и екологосъобразно използване на естествените ливади и пасища“

Дата: 25 юни 2021 г. (сряда)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Ловеч) и Селскостопанска академия (Институт по фуражните култури /ИФК/ - Плевен).

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с технoлогични решения за поддържане и подобряване на състоянието на естествените ливади и пасища, както и с методите за създаване и използване на временни (сяти) пасищни тревостои. Също така експерти от Териториален областен офис - Ловеч към Национална служба за съвети в земеделието ще информират участниците за очакваните условия за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопаства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Технологични решения за поддържане и подобряване на естествени ливади и пасища;

► Създаване и използване на сяти пасищни тревостои;

► Очаквани условия за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопаства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г.;

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/5i4hqWFZXHYZnJh76

Линк за достъп: https://zoom.us/j/97953188038

ID за семинара: 979 5318 8038

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Милка Нанова (координатор на ТОО – Ловеч на НССЗ), тел.: 0887 896 979, е-mail: lovech.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!