Тема: "Актуални технологични подходи в храненето и интегрираната растителна защита при оранжерийно производство на зеленчуци. Сортове, подходящи за местният пазар"

Дата на събитието: 01.07.2021 г. (четвъртък)

Място на провеждане: онлайн

Начален час на уебинара: 14.00 часа

Краен час на уебинара: 15:45 часа

Линк за достъп: https://zoom.us/j/93644741248

 

Предварителна регистрация на следния линк: https://forms.gle/WWxXUtN9GVbivZnF9

Уебинарът се организира от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) със съдействието на „Опора Заден“ ООД, с. Цалапица. Основни презентатори на събитието ще бъдат Борил Николов и Мария Николова – управители на „Опора Заден“ ООД.

Основните теми, които ще бъдат представени на уебинара са:

⇒ Кратка представяне на демонстрационна опитна база на „Опора Заден“ ООД;
⇒ Хранене на зеленчуковите култури в условията на оранжерийно производство – подходи за поддържане и подобряване на почвеното плодородие;
⇒ Използвани интегрирани методи за растителна защита на демонтрационната база.
⇒ Подходящи за местните условия сортове пипер, домати, краставици и др. изпитвани в демонстрационната база на „Опора Заден“ ООД.

Цел на уебинара:

Разпространение на информация относно храненето и прилагането на интегрирани методи за растителна защита при оранжерийно производство на зеленчуци. Запознаване на участниците с подходящи за местните условия сортове пипер, домати, краставици и др. изпитвани в демонстрационната база на „Опора Заден“ ООД.

Участието в уебинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Регистрацията може да направите от тук или като изпратите на e-mail: pkumanova@naas.government.bg или sstefanov@naas.government.bg следната информация: име и фамилия, e-mail адрес и  качеството, в което се регистрирате (земеделски стопанин, съветник, научен работник, студент, представител на неправителствена организация, друго), както и ако имате въпроси, които желаете предварително да зададете към лектора.

Информация относно събитието - покана, програма и прессъобщение  може да видите тук.

Уебинарът е отворен за всички желаещи да се включат - земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени организации и други заинтересовани лица в областта на земеделието.

За допълнителна информация и въпроси може да се свържете г-жа Петя Куманова или Станимир Стефанов - членове на екипа на НСЗЗ за изпълнение на проект NEFERTITI и координатори на хъб България на мрежа № 7 и хъб България на мрежа № 9 по проекта.

Електронна поща: pkumanova@naas.government.bg; Тел.: 0887 626 246; sstefanov@naas.government.bg; Тел. 0887 607478

Очакваме Ви!