Тема: „Торене на лозата“

Дата: 29 юни 2021 г. (вторник)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 11:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Благоевград) и Изпълнителна агенция по лозата и виното - ИАЛВ.

 

По време на онлайн семинара: участниците ще бъдат информирани какви са потребностите от торене на лозата в зависимост от физиологичното й развитие. Също така ще бъдат запознати как се определят нормите на торене на лозовите насаждания, както и какви са необходимите видовете торове, кога е най-подходящо за торене времето и  какви са начините на торене. Също така ще бъде обърнато внимание на основни изисквания при изпълнението на одобрени проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Торене на лозата;

► Норми на торене, видове торове, време и начин на торене;

► Изпълнение на одобрени проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020г.;

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/X4MhVNTJfphcGJkC7

Линк за достъп: https://zoom.us/j/92652934534

ID за семинара: 926 5293 4534

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-н Стилиян Рупов (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Благоевград), тел: 0887 857 879, имейл: blagoevgrad.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!