Тема: "Добри практики при провеждане на             растителнозащитни мероприятия  при костилкови           овощни  култури"

   

   Дата: 06 юли 2021 г. (вторник)

  

   Начален час: 10:30 ч. 
 

   

Място на провеждане: залата на кметството на с. Калайджии, общ. Златарица и демонстрация в сливовата  овощна градина на земеделски стопанин Ангел Йорданов от с. Калайджии, общ. Златарица, обл. Велико Търново

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Велико Търново) и Институт по планинско животновъдство и земеделие (ИПЖЗ) - Троян  (филиал Дряново)

Добре дошли на информационен семинар с демонстрация на тема: „Добри практики при провеждане на растителнозащитни мероприятия  при костилкови овощни култури“!

По време на семинара: участниците ще се запознаят с подходящи препарати за растителна защита при костилковите овощни култури, с оптималните срокове за внасянето им, с основните болести и неприятели при костилковите видове култури и методите за борба с тях. Ще се проведе и демонстрация на правилно изготвяне и прилагане на разтвори за растителнозащитни мероприятия. Също така ще бъде обърнато внимание и на възможностите за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. на земеделските стопани, отглеждащи трайни насаждения.

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦ Определяне на оптимални срокове за растителнозащитни мероприятия при костилкови овощни култури;

♦Основни болести и неприятели при костилковите овощни култури и методи за борба с тях;

♦ Правила при приготвяне и прилагане на разтвори за растителнозащитни мероприятия;

♦ Възможности за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. на земеделските стопани, отглеждащи трайни насаждения.

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-н Деян Дончев (координатор на ТОО - Велико Търново на НССЗ), тел.: 0887867374 и г-жа Силвена Войводова, тел. 0885074170 е-mail: veliko_turnovo.m@naas.government.bg
Програма и покана на събитието може да видите тук.

Заповядайте!