Тема: "Коагулационна способност на млякото при крави от породата българско родопско говедо"

Дата: 06 юли 2021 г. (вторник)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 11:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в   земеделието (Териториален областен офис - Смолян) и Научен   център  по животновъдство и земеделие – гр. Смолян, Селскостопанска академия.

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с признаците, характеризиращи индивидуалната коагулационна способност на млякото и тяхната сезонна динамика при крави от породата Българско родопско говедо. Взаимовръзки между генетичния полиморфизъм на млечните протеини и коагулационната способност на млякото. Икономически тегла на признаците, характеризиращи коагулационната способност на млякото. Също така ще бъде обърнато внимание и на очакваните условия за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопаства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

►Коагулационна способност на млякото при крави от породата Българско родопско говедо (БГР) - признаци, характеризиращи индивидуалната коагулационна способност на млякото и тяхната сезонна динамика при крави от породата БРГ;
►Икономически тегла на признаците, характеризиращи коагулационната способност на млякото;
►Очаквани условия за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопаства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 -  2020 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/JXGbEMA4vUAfuhmQ7

Линк за достъп: https://zoom.us/j/92545437038

ID за семинара: 925 454 370 38

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с:  г-жа Марияна Неделева (координатор на ТОО – Смолян на НССЗ), тел.: 0885 848 238, е-mail: smolian.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!