Тема: „Законови изисквания в сферата на биологичното производство на растениевъдна продукция“

Дата: 27 юли 2021 г. (вторник)

Начален час: 14:00 ч.

Място на провеждане: гр. Пловдив, бул. „Марица” № 122, ет. 1 – сградата на Водната палата

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториални областни офиси /ТОО/ - Пловдив и Пазарджик) и Аграрен университет - Пловдив

Добре дошли на информационен семинар на тема: „Законови изисквания в сферата на биологичното производство на растениевъдна продукция“!

По време на семинара: участниците ще се запознаят с европейските Регламенти и българското законодателство свързани с прилагане на правилата на биологичното производство на растениевъдна продукция. Присъстващите ще получат информация по отношение на декларациите, необходими при подаване на заявление за подпомагане по линия на директните плащания за кампания 2021, както и сроковете и ангажиментите свързани с тях. Също така участниците ще бъдат информирани за очакваните промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦Законови изисквания за прилагане на правилата на биологично производство на растениевъдна продукция;

♦ Декларации, необходими при подаване на заявление за  подпомагане по директни плащания - срокове и ангажименти. Дискусия;

♦ Очаквани промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014- 2020 г. за прием на проектни предложения през 2021 г.

Участието в информационния семинар е безплатно! Не е необходима предварителна регистрация.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Маргарита Господинова (гл. експерт в ТОО - Пловдив на НССЗ), тел.: 0885 831 875, имейл: plovdiv.m@naas.government.bg и г-н Станимир Стефанов (ст. експерт в ТОО - Пазарджик), тел: 0887 607 478, имейл: pazardjik.m@naas.government.bg

Програма и покана на събитието може да видите тук.

Заповядайте!