Тема: „Интегрирано управление на вредителите и фитосанитарен контрол при картофи“

Дата: 30 юли 2021 г. (петък)

Начален час: 11:00 ч.

Място на провеждане: гр. Трън, обл. Перник, ул. "Гочо Гопин" 4 - залата на читалище „Гюрга Пинджурова"

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Перник) и Българска агенция по безопасност на храните (Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Перник).

Добре дошли на информационен семинар на тема: „Интегрирано управление на вредителите и фитосанитарен контрол при картофи“!

По време на семинара: участниците ще се запознаят със същността и изискванията на интегрираното управление на вредителите и прилагането им при картофи, както и с новостите при фитосанитарния контрол при картофи. Ще бъдат  информирани за нормативната уредба за интегрирано производство на растения и растителни продукти и контрол върху интегрираното производство и оповестяване на планираните растителнозащитни мероприятия в системата Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности (ЕПОРД) за опазване на пчелите от отравяне.

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦Същност и принципи на интегрираното управление на вредителите при картофи;

♦ Нормативна уредба за интегрирано производство на растения и растителни продукти и контрол върху интегрираното производство;

♦Оповестяване на планираните растителнозащитни мероприятия в системата Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности (ЕПОРД) на Българска агенция по безопасност на храните;

♦ Фитосанитарен контрол при картофи;

♦ Очаквани промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. за прием на проектни предложения през 2021 г.

Участието в информационния семинар е безплатно! Не е необходима предварителна регистрация.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Ирена Топалова (координатор на ТОО - Перник на НССЗ), тел.: 0885 841 633, е-mail: pernik.m@naas.government.bg

Програма и покана на събитието може да видите тук.

Заповядайте!