Тема: „Добри практики при хранене на пчелните семейства. Болести и профилактика“

Дата: 12 август 2021 г. (четвъртък)

Начален час: 13:00 ч.

Място на провеждане: гр. Перник, площад „Кракра” № 1 - Синдикален дом, зала на НТС, ет. 9

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис (ТОО) - Перник) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки /ИЖН/ - Костинброд)

Добре дошли на информационен семинар на тема: „Добри практики при хранене на пчелните семейства. Болести и профилактика“!

По време на семинара: участниците ще се запознаят с добрите практики при храненето на пчелните семейства, които спомагат за увеличаване на добива на мед. Ще бъдат информирани за икономически важните болести по пчелните семейства и тяхното лечение, както и за необходимите мерки за профилактика на пчелните семейства. Също така ще бъдат представени очакваните промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г., за прием на проектни предложения през 2021 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦ Добри практики при хранене на пчелните семейства;

♦ Болести по пчелните семейства и тяхното лечение;

♦ Профилактика при пчелните семейства;

♦ Очаквани промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.  за прием на проектни предложения през 2021 г.

Участието в информационния семинар е безплатно! Не е необходима предварителна регистрация.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Ирена Топалова (координатор на ТОО - Перник на НССЗ), тел.: 0885 841 633, е-mail: pernik.m@naas.government.bg

Програма и покана на събитието може да видите тук.

Заповядайте!