Тема: „Трансгранични заболявания при дребни преживни животни - мерки за превенция и контрол на заболяването Чума по дребните преживни животни“
 
Дата: 31 август 2021 г. (вторник)

Начален час: 10:30 ч.

Място на провеждане: гр. Елхово, обл. Ямбол, ул. „Родопи“ № 1 - залата на читалище „Развитие 1893“ - гр. Елхово стопанин

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Ямбол) и Българска агенция по безопасност на храните (Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ – Ямбол)

Добре дошли на информационен семинар на тема: „Трансгранични заболявания при дребни преживни животни - мерки за превенция и контрол на заболяването Чума по дребните преживни животни“!

По време на семинара: участниците ще се запознаят с трансграничните заболявания при дребни преживни животни, както и за начините за разпространение на болестта Чума по дребните преживни животни (овце и кози). Ще бъде представена информация, относно възприемчивостта, клиничните признаци на болестта и мерките за превенция и контрол на заболяването.

Присъстващите ще бъдат запознати и с очакваните промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. за прием на проектни предложения през 2021 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

⇒ Трансгранични заболявания при дребни преживни животни -овце и кози;

 Начини на разпространение на болестта Чума по дребните преживни животни;

⇒ Възприемчивост и клинични признаци на болестта Чума по дребните преживни животни. Мерки за превенция и контрол на заболяването;

Условия за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. за прием на проектни предложения през 2021 г.

Участието в информационния семинар е безплатно, не е необходима предварителна регистрация.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Зоя Тодорова (координатор на ТОО - Ямбол на НССЗ), тел.: 0889 807 969, е-mail: yambol.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!