Тема: „Актуални въпроси, свързани с есенна профилактика и зазимяване на пчелните семейства

 Дата: 11 септември 2021 г. (събота)

 Начален час: 11:00 ч.

 Място на провеждане: с. Блатница, общ. Стрелча, обл. Пазарджик    – в пчелина на земеделски стопанин

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Пазарджик) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки - Костинброд)

 

Добре дошли на информационен семинар на тема: „Актуални въпроси, свързани с есенна профилактика и зазимяване на пчелните семейства“!

По време на семинара: участниците ще се запознаят с актуални въпроси, свързани с профилактичните мероприятия на пчелина през есента и мерките, които трябва да се вземат при констатиране на евентуални заболявания по пчелните семейства. Ще бъдат информирани за изискванията, които трябва да спазват при зазимяването им и най-вече за особените грижи при зазимяване на свръхслаби пчелни семейства.

На присъстващите ще бъдат представени очакваните промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г., за прием на проектни предложения през 2021 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:
 ☺ Профилактика на пчелните семейства през есента. Актуални мерки при констатиране на заболявания по пчелите;

 ☺ Зазимяване на пчелните семейства. Особени грижи при зазимяване на свръхслаби пчелни семейства.

 

Участието в информационния семинар е безплатно, не е необходима предварителна регистрация.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Светла Сиракова (гл.експерт в ТОО - Пазарджик на НССЗ), тел.: 0876 212 271, е-mail: pazardjik.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!