Тема: “Резитба в сливова овощна гардина“

Дата: 20 септември 2021 г. (понеделник)

Начален час: 11:00 ч.

Място на провеждане: овощната градина на земеделски стопанин Данаил Ампов в с. Соколово, общ. Ловеч, обл. Ловеч

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Ловеч) и Селскостопанска академия (Институт по земеделие - гр. Кюстендил)

Добре дошли на информационен семинар на тема: “Резитба в сливова овощна гардина“!

По време на семинара: участниците ще се запознаят с основните принципи на резитба за формиране и плододаване при сливови насаждения, както и ще видят на практика извършване на примерна резитба за подмладяване на стари сливови овощни видове в овощната градина на земеделски стопанин Данаил Ампов. 

Участниците ще бъдат информирани за възможности за подпомагане на земеделските стопани отглеждащи овощни насаждения по мерките от  Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., както и за очакваните промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. за приемa на проектни предложения през 2021 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Резитба за формиране и плододаване при сливови насаждения - основни принципи;

► Резитба за подмладяване на стари сливови овощни градини - демонстрация;

Участието в информационния семинар е безплатно, не е необходима предварителна регистрация.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Милка Нанова (координатор на ТОО - Ловеч на НССЗ), тел.: 0887 896 979, е-mail: lovech.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!