Тема: „Устойчиво управление на местни генетични ресурси в овцевъдството и козевъдството“

Дата: 8 октомври 2021 г. (петък)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:30 часа

Краен час на онлайн семинара: 12:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Плевен) и Аграрен университет - Пловдив

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с развъдни програми за местни породи овце и кози, както и с икономически значимите признаци при селекцията на местни породи овце и кози.

Във втората част на семинара участниците ще бъдат информирани  за очакваните  промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопаства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за приема на проектни предложения през 2021 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Развъдни програми за местни породи овце и кози – цели, перспективи, слабости и недостатъци;

► Икономически значими признаци при селекцията на местни породи овце и кози;

► Очаквани условия за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопаства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за приема на проектни предложения през 2021 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/jj4S6NDi6FmWJBTN8

Линк за достъп: https://zoom.us/j/93514570293

ID на семинара: 935 1457 0293

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Валя Вълова (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Плевен), тел: 0884 593 478, имейл: pleven.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!