Тема: „Фермерските пазари – платформа за чиста храна, устойчиви доходи и укрепване на местната икономика“

Дата: 3 ноември 2021 г. (сряда)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 14:00 часа

Краен час на онлайн семинара: 15:30 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Добрич) и Хранкооп.

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с метода на реализация на земеделски продукти, който допринася за създаване на работни места, поддържане на добавената стойност на територията, туристическа атрактивност и привлекателност на региона. Ще бъдат разяснени късите вериги на доставки, които допринасят за повишаване на добавената стойност и рентабилността на малките земеделски стопанства. Ще бъде излъчен кратък видео материал за опита на участник във фермерския пазар.

През втората част на семинара участниците ще бъдат информирани за възможностите за подпомагане на малките земеделски стопанства по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Представяне дейността на Фермерски пазар в гр. Добрич;

► Предизвикателството в създаване на териториални продоволствени системи, базирани на късите вериги на доставки;

► Представяне на участник във фермерския пазар с кратък видео филм;

► Възможности за подпомагане на малките земеделски стопанства по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/xpzpA8bMy5D89EMs9

Линк за достъп: https://zoom.us/j/98616260211

ID на семинара: 986 1626 0211

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Маринела Георгиева (координатор, главен експерт в ТОО - Добрич на НССЗ), тел: 0885 848 182, имейл: dobrich.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!