Тема: „Компостиране на зеленчукови отпадъци в малки стопанства“

Дата: 8 декември 2021 г. (сряда)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:30 часа

Краен час на онлайн семинара: 12:30 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (ТОО-Враца) и Лесотехнически университет - София.

 

По време на онлайн семинара: участниците ще бъдат запознати с избора и подготовката на материалите за компостиране; факторите, които влияят на процесът на компостиране и качествените показатели на готовият компост.

Във втората част на онлайн семинара ще бъдат представени условията за кандидатстване и възможностите за подпомагане на младите фермери по текущия прием от 25.11.2021 г. до 28.02.2022 г. по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Избор на материали и подготовка за компостиране

► Фактори, влияещи върху процеса на компостиране

► Условия за кандидатстване и възможности за подпомагане на младите фермери по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г. през текущия прием 25.11.2021 г. - 28.02.2022 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/jZ6Yb2ZoFpanLofv5

Линк за достъп: https://zoom.us/j/96049990203

ID на семинара: 960 4999 0203

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Емилия Петрова (експерт координатор в ТОО - Враца на НССЗ), тел: 0885 848 180, имейл: vratza.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!