Тема: „Как да предотвратим ерозията на почвата? Практически аспекти за съвременните технологиите при обработване на почвите“

Дата: 9 декември 2021 г. (четвъртък)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 13:30 часа

Краен час на онлайн семинара: 15:30 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (ТОО-Разград) и Лесотехнически университет - София.

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят накратко с основните характеристики и специфични особености на почвите в България, в контекста на засягащите ги ерозионни процеси. Ще бъдат информирани за видовете мерки за ограничаване на водната, ветровата и иригационна ерозия и ще получат знания за практическите аспекти на съвременните технологии при обработване на почвите. Лекторът ще обърне внимание върху устойчивото управление на земеделските земи в страната.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Ерозионно състояние на почвите в страната

ͻ Мерки за ограничаване на водната,  ветровата и иригационна ерозия;
ͻ Практически аспекти за влиянието на технологиите за обработване на почвите върху здравето им, продължителността на използване и добивите.

► Възможности за подпомагане на малките земеделски стопанства по настоящия прием по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/xpNuiKmuuRj9brm46

Линк за достъп: https://zoom.us/j/94753605748

ID на семинара: 947 5360 5748

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Живка Митева (главен експерт в ТОО - Разград на НССЗ), тел: 0889 013720, имейл: razgrad.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!