Тема: „Зелената архитектура в Общата селскостопанска политика на ЕС. Иновации в аграрния бизнес“

Дата: 13 декември 2021 г. (понеделник)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 13:00 часа

Краен час на онлайн семинара: 16:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието и Университет за национално и световно стопанство (УНСС) - гр. София.

 

По време на онлайн семинара: участниците ще могат да разберат какво представлява Зелената архитектура в Общата селскостопанска политика на ЕС и ще се запознаят с доброволните и задължителни мерки по Зелената архитектура за следващия програмен период 2023 – 2027 г., както и с изискванията за опазване на природните ресурси и прилагането на иновативно земеделие. Във втората част на семинара ще бъдат представени условията за кандидатстване по стартиралия на 30.11.2021 г. прием на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Зелената архитектура в Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС – доброволни и задължителни мерки в зелената архитектура на европейската селскостопанска политика.

► Иновации в аграрния бизнес

► Иновативно земеделие за опазване на природните ресурси;

► Подпомагане на малки стопанства през 2021 г. по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/RpnnCny2N2UFKRbD7

Линк за достъп: https://zoom.us/j/94095848248

ID на семинара: 940 9584 8248

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Галя Методиева (главен експерт в отдел „Информационно-обучителни дейности, иновации и международно сътрудничество“ на НССЗ), тел: 0885 136 621, имейл: galia@naas.government.bg и г-жа Галина Балинова (главен експерт в ТОО на НССЗ в гр. Шумен), тел: 0885 842 472, имейл: shumen.m@naas.government.bg.

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!