Тема: „Агролесовъдни практики подходящи за прилагане в България. Екологични и икономически ползи за обществото и земеделските стопани“

Дата: 16 декември 2021 г. (четвъртък)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 11:00 часа

Краен час на онлайн семинара: 13:30 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието – Централно управление, Териториален областен офис /ТОО/ - Кюстендил и Тракийски университет - Стара Загора.

По време на онлайн семинара: участниците ще бъдат запознати със същността и предимствата на агролесовъдството като производствена система; видове агролесовъдски системи, подходящи за приложение в България; структура, специфични особености, а също така с предимствата и недостатъците на различните видове агролесовъдски системи. Във втората част на онлайн семинара ще бъдат представени възможностите за подпомагане на малките земеделски стопанства по стартиралия на 30.11.2021г. прием по подмярка 6.3„Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., както и дейностите и ролята на НССЗ в подкрепа на земеделските стопани.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Същност на агролесовъдсвото:

ͻ Стопанско, екологично и социално значение;
ͻ Алейна, горско фермерска и горско пасищна агролесовъдски системи - структура, специфични особености, предимства и недостатъци;

► Защитни пояси и посеви за биомаса:

ͻ Видове защитни пояси  - структура, специфични особености, предимства и недостатъци на защитните пояси;
ͻ Посеви за биомаса за енергийни цели - структура, специфични особености, предимства и недостатъци;

► Възможности за подпомагане на малките земеделски стопанства по стартиралия прием по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.  – дейност и роля на НССЗ в подкрепа на земеделските стопани.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/miKCZBBzjiFA53bu8

Линк за достъп: https://zoom.us/j/97517112359

ID на семинара: 975 1711 2359

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Ивона Новакова (координатор на ТОО Кюстендил на НССЗ), e-mail: kyustendil.m@naas.government.bg, тел.: 0887 85 6767 или г-жа Борислава Борисова - главен експерт в НССЗ,  borisova@naas.government.bg, тел.: 0882 533 853.

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!