Тема: "Интегрирано управление на специализирани вредители при отглеждане на царевица и слънчоглед"

Дата: 21 юли 2023 г. (петък)

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 12:30 ч.

Място на провеждане: гр. Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф № 2, ет. 1, зала № 1 на Областна администрация - Пазарджик

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) – Пазарджик и Областна дирекция по безопасност на храните - Пазарджик

По време на семинара участниците ще се запознаят с основните принципи при прилагане на интегрирана растителна защита в т.ч. мониторинг и прогноза за развитие на ливадна пеперуда, западен царевичен коренов червей и сив царевичен хоботник.

Във втората част на събитието присъстващите ще бъдат запознати с  изпълнението на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР 2014-2020 г., както и с възможностите за подпомагане на малки стопанства и млади земеделски стопани по СПРЗСР 2023-2027 г.

  Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Ливадна пеперуда – развитие и разпространение през 2022 и 2023 година;
  • Западен царевичен коренов червей и сив царевичен хоботник –развитие и разпространение на територията на област Пазарджик;
  • Изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2. Възможностите за подпомагане на малки стопанства и млади земеделски стопани по СПРЗСР 2023-2027 г.

За допълнителна информация и въпроси: г-н Станимир Стефанов (експерт в ТОО-Пазарджик на НССЗ), тел.: 0887 607 478, е-mail: pazardjik.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!