Тема: „Напояване в растениевъдството – видове системи, изисквания, приложения“,

Дата: 28 юни 2022 г. (вторник)

Място на провеждане: гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ № 99, ет. 1, (сградата на Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Шумен)

Начален час: 9:30 ч.

Краен час: 12:00 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Шумен), Шуменски университет „Е. Константин Преславски“

По време на семинара: участниците ще се запознаят с видовете системи за напояване, както и законовите изисквания за използване на водите за напояване в земеделските стопанства.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат информирани за очакваните условия  за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационно-обучителен семинар са следните:

► Напояването - фактор за по-високи добиви. Видове системи за напояване;
► Законови изисквания за напояване и приложение при ползване на води от различни източници
► Възможности за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с:

г-жа Галина Маринова (главен експерт в ТОО на НССЗ в гр. Шумен), тел: 0885 842 472, имейл: shumen.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!