Тема: „Есенни резитби за плододаване при овощни видове"

Дата: 9 ноември 2022 г. (сряда)

Място на провеждане: с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца, Кметството на с. Бутан

Начален час: 10:30 ч.

Краен час: 15:30 ч. 

Събитието е организирано от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Враца и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и с участието на земеделски стопани от с. Бутан

По време на семинара:  участниците ще се запознаят с основните технологични изисквания при създаване и отглеждане на ябълки и с ключови принципи при създаване на овощно насаждение. По време на демонстрацията в овощната градина на земеделския стопанин – домакин, ще получат насоки за извършване на есенните резитби за плододаване при семкови овощни видове.

По време на втората част на семинара ще бъде обърнато внимание на възможностите за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Създаване на насаждения от ябълки. Грижи за младите насаждения
  • Грижи при плододаващи насаждения - ябълки и други семкови овощни видове
  • Демонстрация на есенна резитба на семковите овощни видове - в градината на земеделски стопанин
  • Възможности за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020

За допълнителна информация и въпроси: г-жа Емилия Петрова (главен експерт на ТОО - Враца на НССЗ), тел. за връзка: 0885 848 180; e-mail: vratza.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!