Тема: "Старите местни сортове - да ги спасим и съхраним. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани“

Дата: 16 ноември 2022 г. (сряда)

Място на провеждане: : Кметство, с. Пъдарино, общ. Омуртаг, обл. Търговище (теоретична част) и демонстрация в овощна градина на земеделски стопанин Кадир Ибрямов /сливи/

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 13:45 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Търговище) и Шуменски университет

По време на семинара: участниците ще се запознаят с климатичните промени, тяхното влияние върху старите сортове. Начините за спасяване и съхраняване. Ще бъдат информирани за теехнологични решения при отглеждане на семкови и костилкови овощни видове – резитби, торене, механизирани обработки и др., а по-касно ще бъдат дискутирани въпроси при  отглеждане на сливи, ябълки и круши до и след встъпване в период на плододаване.

По време на втората част на семинара присъстващите ще бъдат информирани за възможностите за подпомагане на младите земеделски стопанства по настоящия прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., както и дейностите на НССЗ, включващи безплатно изготвяне на проектните предложения на млади фермери през настоящия прием.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Запазване на старите сортове – как да ги съхраним
  • Климатичните промени и влиянието им върху местните сортове
  • Демонстрация на есенна резитба на костилкови овощни видове – в градината на земеделския стопанин
  • Възможности за подпомагане на младите земеделски стопанства по настоящия прием по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

За допълнителна информация и въпроси: г-н Стилиян Захариев или г-н Калоян Джурков, ТОО – Търговище, НССЗ, тел.: 0889 589530 и 0882 315652, е-mail: turgovishte.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!