Тема: „Устойчиво развитие на лозарството и винарството в област Плевен“

Дата: 23 юни 2022 г. (четвъртък)

Място на провеждане: гр. Плевен, ул. „Цар Самуил“, Северна промишлена зона – залата на Професионална гимназия по лозарство и винарство „А. Стамболийски“ - Плевен

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 13:00 ч.

Събитието се организира от  Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Плевен, Селскостопанска академия (Институт по лозарство и винарство - Плевен) и Професионална гимназия по лозарство и винарство (ПГЛВ) - Плевен.

По време на семинара: участниците ще се запознаят с традициите, предизвикателствата и възможностите за развитие на лозаро-винарския сектор в област Плевен. Ще бъдат представени възможностите за професионална реализация в сектора.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат информирани за условията за подпомагане на земеделските стопани, отглеждащи лозови насаждения по европейски фондове и националния бюджет, в т. ч. очакваните условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационно-обучителен семинар са следните:

► Лозарството и винарството в област Плевен - традиции, предизвикателства и развитие;

► Възможности за професионална реализация в лозаро-винарския сектор в област Плевен;

► Условия за подпомагане по европейските фондове и националния бюджет на земеделски стопани, отглеждащи лозови насаждения, в т. ч. очакваните условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Валя Вълова (координатор на ТОО - Плевен на НССЗ), тел.: 0884 593 478, е-mail: pleven.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!