Въпрос:

Здравейте,

искам са направя анализ за калорийна ефективност и втори анализ за качеството на тези продукти, които са минали през шредер. Моля за обратна връзка.


Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос Ви информираме, че в Центъра за изпитване и оценка на пригодността и качеството на почвите към Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) не се извършват анализи за калоричност и качество на суровини за производството на пелети.

В лабораторията се извършват анализи за запасеност на почвата: определяне съдържанието на минерален азот (амонячен и нитратен), усвоими фосфор и калий, активен калций, хумус и общ азот. На база на резултатите се изготвят препоръки за торене за дадена култура.

Анализът на пробите се извършва по утвърден ценоразпис (https://www.naas.government.bg/data/image/Lab/Cenoraspis%20AL%20-%202016.pdf), а заплащането по банков път (https://www.naas.government.bg/data/image/Lab/Smetka%20NSSZ%20UNICREDIT%20BULBANK.pdf).

Взетите почвени проби могат да бъдат донесени на място или изпратени по куриер с попълнени заявление за почвени проби (https://www.naas.government.bg/data/file/news/ZAIAVLENIE%20plateni%20probi%20CIOPKP.pdf), декларация за защита на личните данни (https://www.naas.government.bg/data/file/Deklaratzia-saglasie%20litza%20predostavyane%20lichni%20danni%20na%20NSSZ-laboratory%20CIOPKP.pdf) и приложено копие от платежно нареждане.

Резултатите могат да бъдат предадени лично, изпратени по е-mail или с куриер.

Повече информация за лабораторията към НССЗ може да намерите на сайта ни https://www.naas.government.bg/ в рубрика „Център за изпитване и оценка на пригодността и качеството на почвите ” или да се  свържете по телефона с нас.


Главна дирекция «Съвети в земеделието»

Национална служба за съвети в земеделието

e-mail: gdsz@naas.government.bg

тел.: 02 / 810 09 71,72,  74, 75, 76, 86, 79, 95, 99;

тел. лаборатория:  02 / 810 09 93