Въпрос:

Необходима ни е почвено-климатична карта на община Девин или за област Смолян. Първоначално ни насочиха към местните служби по земеделие и гори, но от общинската и от областната дирекция не бяха чували за такова нещо. Може ли да ми предоставите информация къде мога да открия такава карта?


Отговор:

В отговор на Вашия въпрос Ви уведомяваме, че за почвено-климатична карта и  информация относно почвено-климатична характеристика на имоти може да се обърнете към Институт по почвознание “Никола ПУШКАРОВ”. Ето и координатите на института:
тел.: (02) 824 61 41; факс: (02) 824 89 37;
е-mail: soil@mail.bg
адрес: гр. София, ул. Шосе Банкя № 7, п.к. 1369