Въпрос: Може ли да кандидатствам по някакъв проект ако имам само животни без земя?

Отговор:

Дадената от Вас информация е недостатъчна, за да Ви отговрим дали ще сте допустим за кандидатсване и  да Ви препоръчаме по кои програми, схеми и мерки от ПРСР е подходящо да кандидатствате за безвъзмездна финансова помощ.

Съществуват различни възможности за получаване на финансова помощ за земеделски производители, включително за такива, които отглеждат само животни – например по схемите за национални доплащания за животни (директни плащания), Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013 г., по различни мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и други.

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), в частност мерките от ос 1 са насочени към всички земеделски производители, включително и към такива, които отглеждат животни. Във Вашия случай вероятно ще имате възможност да кандидатствате по една или повече от мерките от ПРСР.

За да получите консултация за възможностите за получаване на безвъзмездна финансова помощ, е необходимо да се знае какви животни отглеждате, техния брой, населеното място, в което се намира стопанството, допълнителна информация за земеделския производител (например възраст, получава ли пенсия  и др.)

За допълнителна информация, Вие може да се възползвате от услугите на най-близкия областен офис на Службата ни. НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Информация за адресите и телефоните за връзка с нашите екипи от териториалните ни офиси може да намерите на сайта ни от тук: Контакти / Областни офиси на НССЗ - www.naas.government.bg