Въпрос:

Може ли да ми кажете преди закупуването на стара постройка – кравеферма на какви нормални изисквания трябва да отговаря тя. Височина, ширина и конструкция на покрива. Става въпрос, след закупуването й да може да се промени за свободно боксово отглеждане.

Отговор:

Ако сте закупили стара постройка, в която са отглеждани крави, то тя би трябвало да е съобразена с външните параметри – ширина и височина.

Ако я преустройвате за свободно отглеждане на крави трябва да предвидите ширината на хранителната пътека да е в рамките на 2.40 метра, за да може да се раздава храната с ремарке, теглено от трактор.

Изискванията към параметрите на жизнената среда за говеда, публикувани в  НАРЕДБА № 44 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ (Обн. ДВ. бр.41 от 19 Май 2006г.) са следните:
1. Оптимални норми за настаняване
1.1. Оптимални норми за използваема площ за едно животно
Категория Система на Използваема площ, кв.м
животни отглеждане в помещение на двор
1. Крави(*) 6,0   6,0
Биволици 7,0   7,0
2. Телета(**) на - индивидуално 
възраст до 15 дни в бокс / клетка 1,0 - 1,5
Малачета на   
възраст до 15 дни  в бокс / клетка 1,7
3. Телета до 3 месеца в бокс  2,2 3,0
4. Телета за разплод и угояване:     
- до 100 kg    1,5 1,1
- до 200 kg    2,5 1,9
- до 350 kg   4,0 3,0
- над 350 kg    5,0 3,7
    (min 1 кв.м/100 kg ж.м.) (min 0,75 кв.м/100 kg ж.м.)

1.2. Оптимални параметри за вътрешното разпределение на помещенията за отглеждане на животните в m
Категория Боксове/легла,m Височина, m Височина, m
животни дължина широчина на преградите на яслата
1. Крави       
- свободно мин. 2,20* 1,1 - 1,2 1,10 0,30 - 0,40
- вързано мин. 1,70* 1,1 - 1,2 0,90 0,25 - 0,30
2. Биволици       
- свободно 2,0 1,1 - 1,2 1,1 0,3 - 0,4
- вързано 2,0 1,1 0,9 0,5 - 0,55
3. Телета индивидуално в бокс / клетка        
до 15 дни 1,0 - 1,10 0,50 0,70 
4. Малачета в индивидуални боксове/       
клетки до 3 месеца 1,4 1,2 1,2 0,55
5. Телета на възраст:       
- до 3 месеца 1,10 0,50 0,70 0,20 - 0,30
- до 6 месеца 1,20 0,60 0,75 0,20 - 0,30
- до12 месеца 1,70 0,80 0,90 0,30 - 0,35
6. Малачета свободно       
боксово на възраст:       
- до 3 месеца 1,1 0,4 0,7 0,2 - 0,3
- от 3 до 6 месеца 1,2  0,5 0,7 0,2 - 0,3
- от 6 до 12 месеца 1,4  0,6 0,75 0,3
- от 12 до 18 месеца 1,7 0,7 0,9 0,4
7. Юници:       
- групово в бокс мин. 1,90 0,90 1,40 0,35
- вързано мин. 1,70 0,90 1,40 0,30
8. Малакини       
- вързано 2,0 1,1 0,9 0,5 - 0,55
- свободно 2,0 1,1 - 1,2 1,1 0,3 - 0,40

Условия за осигуряване на оптимален фронт за хранене и поене на животните.

Системата на отглеждане определя параметрите на фронта за хранене и поене на едно животно.
3.1. Фронт на хранене за едно животно - при нормирано хранене.
  Категория животни Фронт на хранене в m
1. Крави - свободно отглеждане* 0,70 - 0,80
2. Биволици - свободно боксово 0,8 - 0,9
  - вързано 1,1
3. Телета до 3-мес. възраст 0,30 - 0,40
4. Телета от 3- до 6-мес. възраст 0,40
5. Телета от 6- до 12-мес. възраст 0,45
6. Телета над 12-мес. възраст 0,50
7. Малачета до 3-мес. възраст 0,25
9. Малачета от 6- до 12-мес. възраст 0,35
10. Малачета от 12- до 18-мес. възраст 0,45
11. Телета за угояване: 
  - при дозирано хранене 0,65
12. Малачета за угояване: 
  - при дозирано хранене 0,60
  - при хранене на воля 0,20 - 0,30
13. Юници 0,60
14. Малакини над 18-мес. възраст 0,60
При вързано отглеждане на всички категории животни фронтът на хранене е равен на широчината на леглата.
3.2. Фронт на поене на едно животно.

Задължително е осигуряване на свободен и постоянен достъп до питейна вода.

Ако отглеждате крави млечно направление, трябва да разполагате с доилна зала.
Ако кравите са с месодайно направление, естествено това не е необходимо.

За допълнителна информация, Вие може да се възползвате от услугите на най-близкия областен офис на Службата ни. НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Информация за адресите и телефоните за връзка с нашите екипи от териториалните ни офиси може да намерите на сайта ни от тук: Контакти / Областни офиси на НССЗ - www.naas.government.bg