Въпрос: Здравейте,

Искам да създам фирма произвеждаща Вино, но никъде не мога да намеря хигиенните изисквания за избата и мястото на производство. Може ли да ми кажете от къде мога да ги намеря.

Отговор: В отговор на поставеното от Вас питане искаме да Ви информираме, че за въпроси, свързани с изискванията в сферата на лозарството и винопроизводството, можете да се обърнете към Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) - www.eavw.com. За контакти (http://www.eavw.com/bg/a.php?id=contact и http://www.eavw.com/bg/administrativni/tel_TZ.pdf ).
Съветваме Ви също така да прочетете и Закона за виното - http://lex.bg/laws/ldoc/2134683137, Глава шеста. ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ, както и Регламент № 606/2009 на Комисията от 10 юли 2009 година относно определяне на някои правила на Съвета по отношение на категориите лозаро-винарски продукти, енологичните практики и приложимите ограничения  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0606:BG:HTML, които може да си Ви полезни при определянето на изискванията в тази област.
Също така в Закона за храните, допълнителни разпоредби, § 1, т.12, буква П), виното е посочено като част от “Групи храни”, което предполага, че при пускането в експлоатация на винарска изба и други помещения, свързани с производството на вино ще трябва да бъде направена проверка от областна служба на РИОКОЗ. С тях можете да се свържете на следния адрес (http://www.riokoz-sfo.com/ ).

 

Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91