Въпрос: Добър ден, за поддържане в добро земеделско състояние пасищата и овощните градини трябва да се косят (ако не се пасат) Но въпросът ми е, трябва ли след окосяването, тревата да бъде вдигната и махната от овощната градина или пасището, или може да си остане да си лежи. Знам, изпращам прекалено много въпроси, но трябва да знам всичко, за да си планирам нещата.

Отговор: В отговор на Вашия въпрос Ви информираме, че няма изискване в Наредба №5 от 10 март 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища (http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135668969), след извършена коситба окосената трева да бъде премахната от терените.
В овощарството се извършава така нареченото мулчиране. Мулчирането, т.е. покриването с органична материя на площта между растенията, поддържа почвата влажна и рохкава, предпазва я от силни температурни колебания, възпрепятства израстването на плевели и постоянно осигурява хумус. Най-добре е мулчът да се разхвърля едва в късна пролет, когато почвата вече се е затоплила добре, а опасността от охлюви е поотминала.
За мулчиране е подходящо всичко, което се разлага, без да гние и не представлява интерес за причинителите на болести; например окосена трева (но да се нанася на съвсем тънък слой), листа, слама, а през есента – опадалите листа.
Други добри материали са компостът, както и предлаганите в магазините мулч и хумус от дървесни кори. Ако използвате мулч от кори и слама, трябва да се погрижите за достатъчно количество азот, като разпръснете допълнително няколко шепи костно брашно. Най-добре е мулчът да се нанесе върху предварително разрохкана повърхност, като слоят може да бъде с дебелина от 2 до 6 см (не повече от 10-12) в зависимост от материалите и целта на приложението, а при нужда може да се подновява от време на време.
Мулчът представлява слой от органичен материал – торф, компост, слама, дървесна кора и др., който се разполага около стъблата на многодишните растения. Той спомага за поддържка на влагата през периода, когато растенията не се нуждаят от много вода, за подобряване структурата на почвата, за поддържане на по-топла почва през студените зимни месеци и за потискане на растежа на едногодишните плевели. Най-подходящото време за мулчиране е през май, когато почвата е топла и още влажна. Преди да се постави мулчът, мястото трябва да се почисти от плевелите, да се сложи тор и леко да се разрови с гребло. Дебелината на слоя мулч трябва да бъде около 5-7 см. и да бъде разпределен по цялата леха, но не и да се покрити стъблата. През лятото не се пипа, а през есента се надупчава на няколко места с гребло и се оставя до месец май, когато се сменя с нов.

Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91