Въпрос:

Здравеите!!!
По новата програма ще има ли ограничение за работното време,и за тези който имат фирма но със друга дейност. По подмярка: 6.1.стартова помощ на млади земеделски производители.
Благодаря предварително.

Отговор:

В отговор на Вашия въпрос, Ви информираме, че ограничението на работното време ще се уточни  в наредбата за прилагане на подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители“ на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.. Наредбата е в процес на разработка и за това на този етап няма яснота и не може да Ви дадем конкретен отговор.
Също така на този етап не се предвижда да има ограничение, кандидатите по  подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители“ да имат фирма с друга сфера на действие извън земеделието. Не е имало подобно ограничение и по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” от ПРСР 2007-2013г.

Съветваме Ви да посетите на място наш офис, където ще получите различни решения за развитието на стопанството. В помощ на земеделските производители НССЗ има офиси във всеки областен град на страната.
Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони.
Работно време на териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.