Въпрос:

Здравейте, Одобрена ли е новата програма за развитие на селските райони 2014-2020г. (ПРСР) и мерките за кандидатстване по нея. Ясни ли са вече новите условия и изисквания за кандидатстване по нея?
Благодаря за вниманието

Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос Ви информираме, че предстои одобряване на новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. (ПРСР) и мерките за кандидатстване по нея. Програмата е изпратена официално на Европейската комисия за одобрение през м.юли 2014г. и в момента в Министерството на земеделието и храните се отразяват получените от Европейската комисия в началото на м. октомври бележки по нея. В процес на изготвяне са и наредбите за прилагане на мерките по Програмата. Все още новите условия и изисквания за кандидатстване по нея не са ясни и уточнени. Проектът на Програмата изпратен в ЕК е публикуван на сайта на МЗХ за ПРСР, рубрика „ПРСР 2014-2020 г.” - http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101.

Съветваме Ви да следите специализираните сайтове на Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд ''Земеделие” за Програмата за развитие на селските райони – www.prsr.government.bg и www.prsr.bg. Там се очаква да се публикуват наредбите по мерките от новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., както и графиците за прием на заявления за подпомагане по мерките от Програмата.