Добър ден,

Искам да направя изследване на почвата на земеделски парцел, но не знам как протича цялата процедура. Дали трябва да Ви донеса проба или Вие лично изпращате екип до парцела, който трябва да се изследва? Благодаря предварително !

Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос Ви информираме, че вземането на почвени проби може да се извърши от Вас, съгласно указание за вземане на почвени проби http://www.naas.government.bg/data/image/Lab/Ukazania%20za%20vzimane%20na%20pochveni%20probi%20za%20agrohim%20analiz.pdf или от експерт от наш офис (НССЗ има офиси във всеки областен град на страната).

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49.).

Взетите почвени проби могат да бъдат изпратени на адрес: Национална служба за съвети в земеделието, отдел Аналитична лаборатория,  гр. София, ул. Шосе Банкя № 7 или да бъдат донесени на място с попълнено заявление за почвени проби:
http://www.naas.government.bg/data/image/Lab/Model%20zaqvlenie%20pochveni%20probi%20plateni.pdf.

В Аналитичната лабораторията към НССЗ  се извършват следните почвени анализи: определяне на киселинността на почвата (KCl/H2O), определяне съдържанието на минерален азот (амонячен и нитратен азот), усвоими фосфор и калий, активен калций,  хумус и общ азот. На база на резултатите може да Ви бъдат изготвени на препоръки за торене на желаната от Вас култура. Резултатите могат да Ви бъдат предадени лично, изпратени по е-mail или с куриер.

Анализът на пробите се извършва по утвърден ценоразпис:
http://www.naas.government.bg/data/image/Lab/CENORAZPIS%2009.05.2013.pdf.

Заплащането се извършва само по банков път:
http://www.naas.government.bg/data/image/Lab/Smetka%20NSSZ%20UNICREDIT%20BULBANK.pdf.

При изпращането на пробите за анализ е необходимо да се приложи и копие от платежното.

За повече информация за Аналитичната лаборатория към НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Лаборатория”:
http://www.naas.government.bg/bg/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.