Здравейте,
Искаме да ви попитаме за фабрика за пелети от дърва и слама отделно по 4.2 ли се кандидатства само или отделно по 4.2 за пелетите от слама и 8.6 за дървесните пелети?
По принцип производствения процес е общ и трудно може да се раздели за отделните продукти. Фабриката ще е на едно място в едно хале и един двор , проекта е на една компания и почти всичко е общо.
Проекта е голям и с най-нови технологии за около 1500-2000 хил. евро.

Отговор:

Във връзка зададения от Вас въпрос ви информираме, че  за съжаление на този етап не можем да ви дадем конкретен отговор, тъй като наредбите за прилагане на двете подмерки са в процес на изготвяне от страна на МЗХ и все още не са ясни конкретни изисквания и условия по тях. Вероятно за инвестиции, които са свързани само  с производството на палети от слама ще може да кандидатствате по подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти", а за инвестиции свързани само с производството на палети от дървесни отпадъци по подмярка 8.6."Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти". По коя от двете подмерки ще може да кандидатствате за инвестиции (технологии, машини, сгради и т.н.), които се използват общо – вероятно ще зависи от това какъв процент от крайната Ви продукция е от пелети от слама и какъв от пелети от дървесина и кой от двата вида пелети преобладава, може и да има и допълнителни ограничения.

Ако желаете допълнителна информация може да се обърнете и към Дирекция „Развитие на селските райони” на e-mail: www.mzh.government.bg или на адрес гр. София 1040, бул. "Христо Ботев" 55, тел.: 02/985 11 354, факс: 02/981 94 23.