Здравейте!

Интересувам се от провеждането на курсове с продължителност 150 часа и цената им.
Благодаря предварително за отговора!

Отговор:

В отговор на Ваш въпрос Ви информираме, че за съжаление на 22.10.2014 г. приключи последния курс от 150 учебни часа организиран от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), чрез Центъра й за професионално обучение, по мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. (ПРСР).

Безплатни курсове по мярка 111 от ПРСР 2007-2013 г. се организират и от други институции, но имайте предвид, че и тези организации вероятно вече са изпълнили ангажиментите си по сключените проекти с ДФЗ - РА. Информация за тях е публикувана на сайта на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие” (http://www.dfz.bg/bg/programa-za-razvitie-na-selskite-raioni/merki/measure_111/okbuchavashti-organizacii-18-05-2011/ ).

В публикуваната информацията е включен списък на учебните центрове с телефони и контакти, както и темите и продължителността на обучителните курсове в различните области на земеделието. За точните дати за провеждане на обученията трябва да се свържете с конкретната обуваща организация от списъка.

Националната служба за съвети в земеделието предвижда да кандидатства по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г. за организиране и провеждане на курсове.