Въпрос:

Здравейте,

Здравейте, искам да се занимавам с пчеларство имам 10 кошера не съм регистрирана като земеделски производител и съм на 28 год. и онзи ден гледах по телевизията че Вие може да ме насочите и да ми помогнете за да стана такъв. Въпроса ми,  е къде мога да получа безплатна консултация  и напътствия

Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос Ви информираме, че консултации относно различни въпроси свързани с отглеждането на пчели може да получите във всеки един офис на Националната служба за съвети в земеделието. Службата има офиси във всеки областен град на страната. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони.
Работното време на териториалните офиси на НССЗ: от понеделник до петък - от 9.00 ч. до 17.30 ч. Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49