Въпрос:

Здравейте,

Пиша ви във връзка с интереса ми за кандидатстване по подмярка 6.1.
Насочил съм се към отглеждане на Култивирани гъби - култивирани печурки и/или в комбинация с Цветя за рязан цвят.
Разполагам със земя с площ 1 дка( за цветя) и помещение от 300 кв.м. за отглеждане на гъбите.
Първия ми въпрос е свързан с т.н. СПО, които според наредбата се предвижда да се между 8000 и 16 000.
Бих желал да попитам каква е връзката между СПО и размера на субсидията. Понеже минималния СПО за кандидатстване е 8000, възможно ли е да бъда одобрен за пълния размер на субсидията с 8000 СПО.
По мои изчисления и според таблицата за изчисляване ан СПО, за 1 декар цветя за рязан цвят се полагат 8003 лв/дка и съответно за ч кв.м. култивирани печурки - 51 лв/кв.м. - или за 300 кв.м съответно 15300 (в случая разглеждам и възможност за отглеждане на редове, което би .увеличило площта двойно) Съгласно гореизложеното, разбира се , ако изчисленията ми са верни, смятам, че покривам изискването 8000 - 16 000 СПО.
Бих желал да ме посъветвате, ако изчисленията ми са в правилна посока или да предложите по-добър вариант за разпределение на производството.

Благодаря предварително.

Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос Ви информираме, че икономическият размер на Вашето стопанство би бил следният:
- В случай, че отглеждате 1 дка цветя - рязан цвят и 300 кв.м. гъби на един стелаж, то Вашия икономически размер е: 23 303.00 лв. или 11 914.63 евро.

- В случай, че отглеждате 1 дка цветя - рязан цвят и по 300 кв.м. гъби на всеки един от два стелажа (т.е. общо 600 кв.м.), то Вашия икономически размер е:38 603.00 лв. или 19737.40 евро.

Във втория случай, Вие няма да сте допустим по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“, тъй като както вероятно сте запознат по подмярка 6.1. едно от изискванията за кандидатстване е икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО.