Въпрос:

Интересувам се за мярка 6.3. Пенсионерка съм - занимавам се с пчеларство. Тази пенсия трябва ли да се декларира при подаване на документите за програмата? Какъв доход от реализирана земеделска продукция най-малко трябва  да имам, за да ме допуснат да кандидатствам по мярката?

Отговор:

В отговор на поставеният от Вас въпрос Ви информираме, че Наредбата за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ все още не е публикувана. По тази причина не можем да дадем категоричен отговор.
Във връзка с горното моля имайте предвид, че информацията, която ще Ви предоставим може да претърпи промени.
Все още се обсъжда дали пенсията ще се включва при определяне на общия доход на кандидата, но е по-вероятно да се включва.
Относно доходът от земеделие той се съотнася към общия Ви годишен доход (вкл. от пенсията) и за да можете да кандидатстват по мярката следва да представлява поне 33% от цялата сума за годината. По закон сте длъжна да декларирате целия реален доход от земеделие иначе подлежите на санкции.
Ако се приеме, че имате единствено доход от земеделие (продажба на пчелен мед) и от пенсия – 12 месеца*610 лв = 7 320 лв. (при положение, че в наредбата се приеме и доходът от пенсия да се  включва при изчисляването на общия доход на кандидата), то тогава трябва през миналата година да сте имали минимум 3 606 лв. доход от земеделие ( 3 606 лв. / (7 320+3 606) = 33%) за да отговаряте на условието на подмярка 6.3. за минимум 33% доход от земеделие.
В заключение бихме искали да Ви информираме, че Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) има офиси във всеки областен град на страната и ще изготвя безплатно проектите на кандидати по подмярка 6.3.