Въпрос:

Здравейте,

Имам питане за мярка 6.3. Предходната година произведох разсад домати на лозето което се води на името на съпруга ми. Бележки за данъците пристигат всяка година и на мое име. Имота е придобит доста след брака ни. Мога ли да ползвам приложеният документ за да докажа като основание къде съм произвела продукцията?

Благодаря!

Отговор:

  За съжаление не можем да Ви дадем напълно категоричен отговор, тъй като е необходима допълнителна информация. Най-добре е да посетите наш Териториален областен офис, където на място да Ви проверят документите и казуса.

НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работното време на териториалните офиси на НССЗ: от понеделник до петък - от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните областни офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49.

Земята описана в приложения от Вас документ е възстановена  на съпруга Ви вероятно като наследствена земя и в този случай, тя не е съпружеска имуществена общност: - имущества, които по силата на закона стават съвместно притежание на съпрузите. След като Вие не сте съсобственик / сообственик на тази земя, то за целите на подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" не може да доказвате доход от продажба на земеделска продукция произведена върху нея.