Въпрос:

Здравейте,

Моят въпрос е следния: В закона за пчеларство пише, че временен пчелин не може да се изгражда до републикански път на не по-малко от 100 м. Това важи ли и за постоянен. Може ли постоянен пчелин да се изгради до републикански път?

Отговор:

Не сме запознати да има  специални ограничения за изграждане на постоянни пчелини до републикански пътища.

По отношение на този въпрос моля да се обърнете към Българска агенция по безопасност на храните, те са компетентната институция по казуса:
Адрес: гр. София, бул. "Пенчо Славейков" 15А, E-mail: bfsa@bfsa.bg; www.babh.government.bg/bg/Page/contacts/index/contacts/Контакти. Адресите на областните дирекции по безопасност на храните, може да видите от тук - http://www.babh.government.bg/bg/Page/contacts_regions/index/contacts_regions/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%EF%BF%BD.