Въпрос:

Имам сключен договор по мярка 6.1 и във връзка със спазване на БП следва да премина обучение за придобиване на професионални умения и компетентности и да завърша курс по основни проблеми  по опазване на компонентите на околната среда в земеделския сектор или да участвам в информационна дейност по тези проблеми.
Мога ли да се възползвам от такова безплатно обучение? Къде и кога?  Бихте ли ме ориентирали?
Моля за отговор.

Отговор:

     В отговор на поставения от Вас въпрос бихме искали да Ви информираме, че на този етап не можем да Ви дадем конкретна информация за предстоящите курсове за обучения от страна на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ).
През месец октомври 2014 г. приключиха  последните  обучения организирани от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), чрез Центъра й за професионално обучение, по мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013г..
НССЗ, чрез Център за професионално обучение (ЦПО), предвижда да кандидатства с проект за провеждане на безплатни курсове и семинари по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от Мярка 1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване“ от новата ПРСР 2014 – 2020 г. след  отваряне на прием на обучителни проекти по подмярката и одобрение на проекта, съгласно националното законодателство за прилагането й.
На този етап няма информация кога подмярка 1.1. ще бъде отворена за прием на обучителни проекти – най-ранната очаквана дата е през 2017г. Дейностите на ЦПО към НССЗ по тази подмярка ще се публикуват на електронната страница на Службата, откъдето ще може да се информирате за интересуващите Ви обучения. Може да поддържате връзка и с Териториален областен офис на НССЗ, откъдето  също ще може да получавате информация за предстоящите обучения организирани от Службата.