Въпрос:

Здравейте!
      От края на 2015 г. съм земеделски производител. Управител съм на ЕООД, което е със седалище в гр. Стара Загора. Стопанството ми се състои от орехови насаждения, които са разположени в землищата на с. Васил Левски, обл. Пловдив и с. Върбовка, обл. Велико Търново.
Бихте ли ме посъветвали дали има изискване за ползване на консултации от Вашата организация по место регистрация, местоположение на стопанството или местоживеене и към кой мога да се обърна за съвети в земеделието!
Благодаря в аванс!
Хубава и успешна седмица!

Отговор:

     В отговор на поставения от Вас въпрос бихме искали да Ви информираме, че няма изрично нормативно изискване да ползвате съветническите услуги на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), но е препоръчително и безплатно за Вас. Съответно от страна на НССЗ няма ограничение кой точно офис на Службата да посетите – може да посетите всеки един от 27-те офиси на НССЗ, който си пожелаете, независимо от местонахождението на земеделското Ви стопанство и адресната Ви регистрация.

Препоръчваме Ви да посетите най – близкия и удобен  за Вас териториалния областен офис, където експертите на НССЗ ще Ви предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. Експертите имат богат опит при изготвяне  и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и ще Ви окажат съдействие при кандидатстване по мерките от ПРСР по които Службата ще работи.

НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работното време на териториалните офиси на НССЗ: от понеделник до петък - от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните областни офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49.

Главна дирекция «Съвети в земеделието и аналитична лаборатория»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91