Въпрос:

Здравейте приятели,
      Винаги сте ми давали добри съвети и се надявам това да продължи. Земеделски стопанин съм и обработвам нива с 8,3 дка. орехи засети преди 5 години. Преди 2 години се регистрирах за подпомагане по схемата за дребни земеделски стопани, където субсидиите са ограничени от 500 евро до 1250 евро. За миналата година получих 500 евро, но така и не разбрах какви са критериите за определяне на сумите (кой ще получава 500 евро и кой -1250 евро). Искам да Ви питам, вземат ли се в предвид обстоятелства като това, кога се очакват евентуалните първи приходи от работата на земеделския стопанин, защото, съгласете се, не е все едно дали произвеждаш зеленчуци и всяка година имаш приходи или чакаш 15 години за първите си приходи.
Благодаря ви.

Отговор:

      В отговор на поставеният от Вас въпрос, Ви информираме, че размерът на годишното плащане по схемата за дребни земеделски стопани по Директни плащания за всеки земеделски стопанин се определя в зависимост от площта на земеделските култури, с която земеделският стопанин кандидатства за директна подкрепа, за които е допустим за подпомагане, но не по-малко от 500 евро и не повече от 1 250 евро.

Подпомагането по схемата за дребни земеделски стопани замества подпомагането  по всички други схеми за директна подкрепа (от Първи стълб), но не замества плащането по Преходна национална помощ, т.е. критериите за определяне на сумите са площите с култури и допустимите схеми на всеки кандидат. Подпомагането няма връзка с приходите от произведената продукция от заявените площи. Единствената схема от Директни плащания, която е обвързана с произведена продукция е "Схемата за обвързано подпомагане на плодове", но за съжаление културата "орех" отпадна от това подпомагане.
Във връзка с горното положението при Вас е следното:

Схемите, по който Вие бихте могъл да получите подпомагане по Директни плащания,  поотделно са следните:
• Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
• Схема за преразпределително плащане
• Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания)

Ако през 2015 г. сте кандидатствали по отделно за всяка една от горепосочените схеми с площта на културата в стопанството ви от 8.3 дка, Вие вероятно бихте получили по – малка сума за подпомагане от сумата, която сте получили. В тази връзка вие в никакъв случай не сте ощетен, а напротив - получили сте по-висок размер подпомагане. Това и една от целите на тази схема за подпомагане на дребните стопани.
Ето и ориентировъчните нива на подпомагане по някои от схемите за предишна кампания  по които бихте могъл да бъдете подпомогнат  за 2015 г.:

- СЕПП - 20,00 лв./дка/ - Обща стойност за 8.3 дка = 166,00 лв./дка;
- Зелени плащания - 13,00 лв./дка - Обща стойност за 8.3 дка =  107.90 лв./дка;
- През 2015 г. страната ни прие да прилага преразпределително плащане за първите 300 декара. Това означава, че за първите 300 дка плащането на единица площ е около 15 лв/ дка. Обща стойност за 8.3 дка = 124,50 лв./дка.
Общо: 170,814 лв. + 109,394 лв. + 124,50 лв. = 398,40 лв.

Ако желаете можете да се откажете от тази схема за дребните земеделски стопани и да заявявате подпомагане по отделно по различните схеми, като сам си прецените кое ви е по-изгодно. Ако прекратите участието си повече неможе да се включите в нея.

През Кампания за директните плащания за  2017 е важно земеделските стопани, които желаят да продължат да участват в схемата, да не забравят да подадат общо заявление за подпомагане като отбележат задължително и СЕПП.  През целия период на участието си в схемата, стопаните трябва да поддържат най-малко размера на допустимата площ, определен за Кампания 2015. Бенефициентите могат да прекратят участие в схемата, като отбележат в заявлението за подпомагане отказ от схемата. В този случай дължимото финансово подпомагане ще бъде отпуснато на база заявените схеми за директни плащания. За 2017 г. оттеглянето от схемата може да бъде направено и след сроковете за подаване на заявления, но не по-късно от 1 декември 2017 г.

Ако имате намаление на земеделската площ, която обработвате през 2017 г. в сравнение с 2015 г., когато сте влезли за първи път в Схемата за дребни земеделски стопани, е по-целесъобразно да заявите участие по другите схеми за директни плащания, за които сте допустим, като се откажете от участие в Схемата за дребни земеделски стопани.