Въпрос:

Моля, да ме посъветвате как да постъпя и към кого да се обърна, за да проверя защо не ми изплащат субсидиите за 2016 и 2017 г., след като съм подал необходимите документи.

Благодаря ви!

Отговор: 

    В отговор на поставения от Вас въпрос, Ви уведомяваме, че на началната страница на сайта на ДФ „Земеделие“ http://www.dfz.bg/  в долния ляв ъгъл има секция Система за индивидуална справка по Директни плащания  и Ръководство за ползване на системата за справка, където  всеки може да провери за направени плащания, санкции за недопустими парцели и/или животни за отделните камапии, там са поместени и уведомителните писма на ДФЗ до земеделския стопанин - http://iacs-online.dfz.bg/apex/f?p=2012:1.

При ползване на Системата за индивидуална справка по Директни плащания  моля, спазете указанията за формиране на потребителското име и парола:

Потребителско име:
      Потребителското име се образува от сливането на уникалния УРН и последните
четири цифри от ЕГН/БУЛСТАТ, без наличието на интервали и допълнителни символи, например:                    УРН - 000000, ЕГН/БУЛСТАТ - 1111111111, Потребителско име: 0000001111.

Парола:
      Паролата за влизане в системата съвпада с персоналния код от "Заявление за подпомагане" по Директни плащания, намиращ се в края на страницата "Резултати от автоматични проверки на въведените данни" от заявлението. Паролата Ви може да съдържа малки / главни букви на латиница и числа. Букви на кирилица са недопустими. Паролата е чувствителна към главни / малки букви.

      Обръщаме Ви внимание, че ДФ „Земеделие-РА“ е институцията към която е необходимо да се обърнете за информация по извършени плащания и наложени санкции. На сайта им са посочени и телефони за контакти на лицата отговорни по отделните схеми и мерки: http://www.dfz.bg/bg/inf-center