Въпрос:

Студентка съм 4-ти курс спец. Аграрна икономика в СА "Д.А. Ценов" гр Свищов - задочно обучение.
Бих искала да попитам дали при Вас се провеждат преддипломни стажове за студенти?

Отговор:

В Национална служба за съвети в земеделието се провеждат стажове, включително и преддипломнa практика за студенти.
При проявен интерес от Ваша страна за стаж в Национална служба за съвети в земеделието е необходимо да подадете Заявления (свободен текст) до Изпълнителния директор на НССЗ (г-н Любомир Маринов), в което да посочите кога и за какъв период от време бихте желали да проведете стажа си, както и в кой град (областен офис) предпочитате да го проведете. Също така е необходимо да приложите и  документ, удостоверяващ, че Вие сте действащ студент.