Въпрос 1: Бих искала да попитам необходимо ли е преди да Ви посетя в офиса Ви да си запиша час?
Въпрос 2: Ще се радвам ако не е конфиденциално да ми кажете и какви са таксите за консултирането?

В отговор на Вашия въпрос 1: За посещение в офис на Националната служба за съвети в земеделието не е необходимо записване на час, но е препоръчително да го направите, за да не се наложи да чакате, а и за да сте сигурни, че нашите колеги са в офиса, а не на посещение на място. Информация за адресите и телефоните на териториалните офиси на НССЗ може да получите от тук: Контакти / Областни офиси на НССЗ - www.naas.government.bg

В отговор на Вашия въпрос 2: На този етап консултантските услуги и информацията, които Националната служба за съвети в земеделието предоставя на земеделските производители са безплатни. Безплатните консултантските услуги не включват изготвянето на проект по Програмата за развитие на селските райони, с изключение на безплатното изготвяне на проекти по мярка 141 «Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране».
Мисията на НССЗ е да подпомага прилагането на държавната политиката в аграрния сектор и постигането на заложените от МЗХ приоритети и цели за осъществяване на ефективно и конкурентно земеделие в Република България, като предлага на земеделските производители качествени консултантски услуги, актуална и полезна информация, обучение и техническа помощ.